Notice: Undefined offset: 2 in E:\xampp\htdocs\QUI\hanhchinh.qui.edu.vn\mainfile.php on line 269
Lịch tuần - Văn phòng điện tử - Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
14/10/2019
14:00 - 16:00 Tổ chức tổng kết 7 năm đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học - Đảng ủy, Ban Giám hiệu
- Chủ tịch Công đoàn, CT. HSV, Bí thư đoàn trường
- Trưởng các đơn vị, Bí thư Chi bộ
- Trưởng các Bộ môn trong toàn trường
- Phòng Đào tạo
Phòng họp số 1 - Nhà E Giám hiệu
16:00 Họp các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Phòng họp số 1 - Nhà E Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
15/10/2019
07:30 Họp xét duyệt đề tài của Hội đồng KH&ĐT cấp trường Theo danh sách Phòng họp số 1 - Nhà E Giám hiệu
Thứ năm
17/10/2019
00:00 tham dự Hội thảo CLB Khối trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Công Thương Theo QĐ 566/QĐ-ĐHCNQN ngày 30/9/2019 Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN
09:00 Dự lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống, 05 năm ngày thành lập Trường ĐH Hạ Long và khai giảng năm học 2019-2020 Thầy Nhu - PHT Trường ĐH Hạ Long Trường ĐH Hạ Long
Thứ sáu
18/10/2019
14:00 Tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - BGH, BCH Đảng bộ
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cấp trường
- BCH Công đoàn trường, CTCĐ bộ phận, tổ trưởng tổ nữ công
- Toàn thể nữ CB CCVC trong nhà trường
- Nam CV CCVC tham gia Hội thi
Hội trường 300 Công đoàn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Lịch tuần Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
14/10/2019
14:00 - 16:00 Tổ chức tổng kết 7 năm đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học - Đảng ủy, Ban Giám hiệu
- Chủ tịch Công đoàn, CT. HSV, Bí thư đoàn trường
- Trưởng các đơn vị, Bí thư Chi bộ
- Trưởng các Bộ môn trong toàn trường
- Phòng Đào tạo
Phòng họp số 1 - Nhà E Giám hiệu
16:00 Họp các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Phòng họp số 1 - Nhà E Bí thư Đảng ủy
Thứ ba
15/10/2019
07:30 Họp xét duyệt đề tài của Hội đồng KH&ĐT cấp trường Theo danh sách Phòng họp số 1 - Nhà E Giám hiệu
Thứ năm
17/10/2019
00:00 tham dự Hội thảo CLB Khối trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Công Thương Theo QĐ 566/QĐ-ĐHCNQN ngày 30/9/2019 Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN
09:00 Dự lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống, 05 năm ngày thành lập Trường ĐH Hạ Long và khai giảng năm học 2019-2020 Thầy Nhu - PHT Trường ĐH Hạ Long Trường ĐH Hạ Long
Thứ sáu
18/10/2019
14:00 Tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - BGH, BCH Đảng bộ
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cấp trường
- BCH Công đoàn trường, CTCĐ bộ phận, tổ trưởng tổ nữ công
- Toàn thể nữ CB CCVC trong nhà trường
- Nam CV CCVC tham gia Hội thi
Hội trường 300 Công đoàn

Thứ hai (14/10/2019)

14:00 - 16:00:
Nội dung : Tổ chức tổng kết 7 năm đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học
Thành phần : - Đảng ủy, Ban Giám hiệu
- Chủ tịch Công đoàn, CT. HSV, Bí thư đoàn trường
- Trưởng các đơn vị, Bí thư Chi bộ
- Trưởng các Bộ môn trong toàn trường
- Phòng Đào tạo
Địa điểm : Phòng họp số 1 - Nhà E
Chủ trì : Giám hiệu
16:00:
Nội dung : Họp các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần : Thành viên Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội
Địa điểm : Phòng họp số 1 - Nhà E
Chủ trì : Bí thư Đảng ủy

Thứ ba (15/10/2019)

07:30:
Nội dung : Họp xét duyệt đề tài của Hội đồng KH&ĐT cấp trường
Thành phần : Theo danh sách
Địa điểm : Phòng họp số 1 - Nhà E
Chủ trì : Giám hiệu

Thứ năm (17/10/2019)

00:00:
Nội dung : tham dự Hội thảo CLB Khối trường ĐH, CĐ thuộc Bộ Công Thương
Thành phần : Theo QĐ 566/QĐ-ĐHCNQN ngày 30/9/2019
Địa điểm : Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Chủ trì : Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN
09:00:
Nội dung : Dự lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống, 05 năm ngày thành lập Trường ĐH Hạ Long và khai giảng năm học 2019-2020
Thành phần : Thầy Nhu - PHT
Địa điểm : Trường ĐH Hạ Long
Chủ trì : Trường ĐH Hạ Long

Thứ sáu (18/10/2019)

14:00:
Nội dung : Tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Thành phần : - BGH, BCH Đảng bộ
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cấp trường
- BCH Công đoàn trường, CTCĐ bộ phận, tổ trưởng tổ nữ công
- Toàn thể nữ CB CCVC trong nhà trường
- Nam CV CCVC tham gia Hội thi
Địa điểm : Hội trường 300
Chủ trì : Công đoàn
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ