Notice: Undefined offset: 2 in E:\xampp\htdocs\QUI\hanhchinh.qui.edu.vn\mainfile.php on line 269
Lịch tuần - Văn phòng điện tử - Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ năm
20/02/2020
14:00 dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứVIII, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 Hiệu trưởng Hội trường tầng 9, Trụ sở Liên cơ quan số 4 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Lịch tuần Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ năm
20/02/2020
14:00 dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứVIII, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 Hiệu trưởng Hội trường tầng 9, Trụ sở Liên cơ quan số 4 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh

Thứ năm (20/02/2020)

14:00:
Nội dung : dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứVIII, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Thành phần : Hiệu trưởng
Địa điểm : Hội trường tầng 9, Trụ sở Liên cơ quan số 4
Chủ trì : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ